Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής

Καλωσόρισμα

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο του εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Το εργαστήριο ιδρύθηκε το έτος 1990 από τον καθηγητή Δημήτρη Χατζηχαριστό με σκοπό τη βέλτιστη παιδαγωγική και διδακτική προετοιμασία των μελλοντικών καθηγητών Φυσικής Αγωγής και προπονητών, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν επιτυχώς α) στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικά σωματεία ή χώρους εργασίας (γυμναστήρια, χώροι αναψυχής, κ.ά.), και β) στη διεύθυνση και εποπτεία αθλητικών οργανισμών ή φορέων.

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες του εργαστηρίου για να ενημερωθείτε για τη φυσιογνωμία, το ιστορικό και τους στόχους του, καθώς και για το ερευνητικό και επιμορφωτικό του έργο.