Αρχική σελίδα » Έρευνα » Δημοσιεύσεις

Xατζηχαριστός Δ., Zουνχιά, & Kοτζαμανίδης Χ. (1989). Παράγοντες που επηρεάζουν το ενδιαφέρον των φοιτητών για ανώτατες σπουδές στη Φυσική Aγωγή και τον Aθλητισμό. "Φυσική Aγωγή Aθλητισμός", 26:32-48.

Doganis G, Zounhia K, Kotzamanidis Ch., & Chatzicharistos D. (1989)Evaluation of the interest for Physical Education and Sport among Greek chirdren 8-18 years of age. Proceedings first IOC World Congress on Sport Sciences, Colorado 28/10-3/11/1989, p 390-391

Hatziharistos D. (1990). Participation of Greek urban residents in physical activity. World Congress on Sport for all. Book of abstracts, p. 8,Tampere,June 3-7,1990.

Xατζηχαριστός Δ. & Zουνχιά Κ(1991). H διερεύνηση της σωματικής και κινητικής ανάπτυξης των παιδιών της χώρας μας. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός, 31:42-54.

Hatziharistos D., Moukoulis T., Psallas A. & Tzanetakos N. (1992). Physical growth and motor capacity of the deaf children. Second IOC Congress on Sport Sciences, Proceetings p. 191.

Hatziharistos D. (1992). The affect of obesity to the interest of children for physical activity. Second IOC Congress on Sport Sciences, Proceedings p. 199.

Zουνχιά K., Xατζηχαριστός Δ., Mουκούλης A. & Ψάλλας A. (1992). Θρανίο και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Eπιστημονικό Συνέδριο «Oρίζοντες της Aθλητικής Eπιστήμης». Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 75, Aθήνα 1992.

Χατζηχαριστός Δ. (1992). Παιδαγωγικές πλευρές των αθλητικών τραυμάτων. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 32:44-53.

Kαρανταΐδου Μ. & Xατζηχαριστός Δ. (1993). Διαφορές στα σωματικά και κινητικά χαρακτηριστικά νεανίδων ως προς γεωγραφική ζώνη και δημογραφικό περιβάλλον. 1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή 21-23 Mαίου 1993, Περιλήψεις εργασιών, σελ. 22.

Kαρανταΐδου Μ. & Xατζηχαριστός Δ. (1993). Διαφορές στα σωματικά και κινητικά χαρακτηριστικά εφήβων ως προς γεωγραφική ζώνη και δημογραφικό περιβάλλον. 1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 21-23 Μαΐου 1993, Περιλήψεις εργασιών, σελ. 125.

Mπεργελές N., & Xατζηχαριστός Δ. (1997). H έννοια της κοινωνικής ομάδας από τον  Όμηρο έως τον Αριστοτέλη. 5ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή 16-18 Μαΐου 1997, σελ. 34.

Mπεργελές N., & Xατζηχαριστός Δ. (1997). Αξιολόγηση της θέσης του αρχηγού στις ομάδες ανδρών της A1 Εθνικής κατηγορίας Πετοσφαίρισης με βάση τη στάση των συμπαικτών του απέναντι σ' αυτόν. 5ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Aθλητισμού. Kομοτηνή 16-18 Mαΐου 1997, σελ. 34.

Εμμανουήλ Κ., Χατζηχαριστός Δ., Ζουνχιά Κ., & Χατούπης Κ. (1999). Γιατί η Φυσική Κατάσταση που σχετίζεται με την υγεία αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς της Φυσικής Αγωγής. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Bιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, Κομοτηνή, 1999.

Zounhia K., Ηatziharistos D., Emmanuel K. & I. Kossiva (2001). A comparative study of the instructional and pedagogical effectiveness of physical educators and classroom teachers in primary school. 10th World Congress of Sport Psychology, May 28-June 2, Programme and Proceedings, Vol. 1st, p. 299, Skiathos, Greece, 2001.

Ζουνχιά Κ., Χατζηχαριστός Δ., Εμμανουήλ Κ., & Κόσσυβα Ε. (2001). Λόγοι που πειθαρχούν οι μαθητές γυμνασίου και αντιλαμβανόμενες διδακτικές στρατηγικές για διατήρηση της πειθαρχίας. 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης. 2-4 Νοεμβρίου. Bιβλίο περιλήψεων συνεδρίου, σελ. 47-48, Θεσσαλονίκη, 2001.

Zounhia K, Hatziharistos D & Emmanuel K. (2002). Effect of the Teaching practice and perceived student rapport with cooperating teacher on student teacher concerns. 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Proceedings, vol. 1, p. 122.

Zounhia K, Hatziharistos D., Emmanuel K. & Kossiva I. (2002). Influence af the authoritarianism on discipline. 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Proceedings, vol. 2, p. 678.

Hatziharistos D & Avramidis S. (2002). Professional orientation of students specialized in adapted physical education. 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Proceedings, vol. 2, p. 1095.

Bergeles N, Hatziharistos D & Kamperidou R. (2002). The menaing of the term “team” (omada) in the epic cycle. 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Proceedings, vol. 2, p. 656.

Zounhia K., Emmanouel K. Kossiva E. & Hatziharistos D. (2002). Perceived Effectiveness of Greek Secondary School Teachers. European Journal of Physical Education, 7, pp. 19-29, 2002.

Zounhia K., Hatziharistos D., & Emmanouel K. (2003).  Greek Secondary School Pupils’ Perceived Reasons for Behaving Appropriately and Perceived Teachers’ Strategies to Maintain Discipline. Educational Review, 55 (3),289-303.  

Bergeles, N., & Hatziharistos, D. (2003). Interpersonal attraction as a measure of estimation of cohesiveness in elite volleyball teams.  Perceptual and Motor Skills. 2003 Feb ;96 (1):81-91.

Kossiva, I., &  Hatziharistos, D. (2003). Children’s activity levels during physical education lessons in Greek high schools. Proceedings of the 8th Annual Congress of the European College of Sport Science, Salzburg, pp. 220-221.

Bergeles N., & Hatziharistos D. (2003). The Meaning Of The Omada. The Notions Of Group And Sport Team During The Epic Period. Studies In Physical Culture And Tourism, X(2).

Zounhia K., Hatziharistos D., & Emmanouel K. (2004). Teaching concerns of Greek physical education student teachersStudies in Physical Culture & Tourism, XI, (2), 73-88.

Kossiva, I., &  Hatziharistos, D. (2003). Do physical education lessons promote health-related physical activity in Greek high school? Proceedings of the VII IOC Olympic World Congress on Sport Sciences, Athens, p. 89E.

Kossiva, I., &  Hatziharistos, D. (2004). The effect of different physical education lessons in the activity levels of Greek high school children. Proceedings Pre-Olympic Congress 2004, Thessaloniki, pp. 433-434.  

Zounhia, K., Amoutzas, K., Hatziharistos, D., &  Emmanouel, K. (2004). Occupational decision factors associated with the choice of physical education and sport-related occupations. Proceedings Pre-Olympic Congress 2004, Thessaloniki, pp. 436-437.

Zounhia K. & Hatziharistos D. (2005)Physical Education student teachers’ rapport with cooperating teachers: rapport relation with teaching concerns. Studies in Physical Culture & Tourism, XII, (1), 59-70.

Κόσσυβα, Ε., και Χατζηχαριστός, Δ. (2005). H Φυσική Αγωγή στα ελληνικά γυμνάσια: προάγεται η φυσική δραστηριότητα για την υγειά. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 5(3), 341-351. 

Mastrokalou, N., Hatziharistos, D., Diamantis, D., &  Kossyva, I. (2005). Relationship between basketball skills and rhythmic accuracy in childhood. Proceedings of the 10th Annual Congress of the European College of Sport Science, Belgrade, p. 363.

Μπαρζούκα, Κ., Μπεργελές, Ν., & Χατζηχαριστός, Δ. (2006). Η Επίδραση Διαφορετικών Τύπων Ανατροφοδότησης στην Εκμάθηση της Δεξιότητας του Σερβίς στην Πετοσφαίριση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμότόμος 4 (1), 11 – 18.

Zounhia, K., Chatoupis, K., Amoutzas, K., & Hatziharistos, D. (2006). Greek physical education student teachers’ reasons for choosing teaching as a career. Studies in Physical Culture & Tourism, XIII, (2), 99-108.

Mastrokalou, N. & Hatziharistos, D. (2007) Rhythmic Ability in Children and the Effects of Age, Sex, and Tempo. Perceptual and Motor Skills2007 Jun;104 (3 Pt 1):901-912.

Barzouka, K., Bergeles N. & Hatziharistos, D. (2007). Effect of simultaneous model observation and self-modeling of volleyball skill acquisition. Perceptual and Motor Skills, 2007 Feb ;104 (1):32-42.

Chatoupis, C.; Zounhia, K. & Hatziharistos, D., & Amoutzas, K. (2007). Background Profiles and Occupational Decision Factors: The Case of Greek Physical Education Students. International Journal of Physical Education v. 44 no. 1p. 30-40.

Κόσσυβα, Ε. & Χατζηχαριστός Δ. (2007). Η Φυσική Αγωγή στα ελληνικά γυμνάσια: προάγεται η φυσική δραστηριότητα για την υγεία; Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. 5(3): 341-251.

Zounhia, K. Kossiva, I & Hatziharistos, D. (2008). Physical Educators’ conceptions about physical education and students’ health-related physical activity. In J Cabri, F. Alves, D. Araujio, J. Barreiros, J. Diniz & A. Veloso (Eds.)Book of abstracts of the 13th Annual Congress of ECSS. Estoril-Portugal.

Μανούσου, Δ., Χατζηχαριστός, Δ., Ζουνχιά, Κ. & Ψυχουντάκη, Μ. (2008). Τροποποίηση και προσαρμογή του ερωτηματολογίου διδακτικών ανησυχιών για τους Έλληνες καθηγητές φυσικής αγωγής. Στο Ν.Α. Σταύρου, Γ. Ζέρβας, Β. Κάκκος & Ε. Γεωργιάδης (Εκδ.). Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εταιρία Αθλητικής Ψυχολογίας.

Ζουνχιά, Κ. & Χατζηχαριστός, Δ. (2008). Η φυσική αγωγή στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων. Θέματα παιδείας, 33-34, 58-66.

Δανια, Α., Κουτσούμπα, Μ., Χατζηχαριστός, Δ., & Τυροβολά Β. (2009). Η έρευνα για την κατασκευή οργάνω αξιολόγησης της χορευτικής επίδοσης. Ανασκοπική μελέτη. Αναζητήσεις στη Φυσικής Αγωγής και τον Αθλητισμό 7 (2), 179-202.

Αδαμάκης, Μ.,  Ζουνχιά, Κ., Χατζηχαριστός, Δ., & Ψυχουντάκη, Μ. (2012). Προκαταρκτική μελέτη εγκυρότητας και αξιοπιστίας της κλίμακας “Πεποιθήσεις για τους σκοπούς της Φυσικής Αγωγής”. Κινησιολογία,  Αύγουστος 2012, αφιερωματικό τεύχος, 8-9.

Δανιά, Α., Χατζηχαριστός, Δ., Ζουνχιά, Κ. & Τυροβολά, Β. (2012). Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του Spatial Kinesthetic Awareness Test: Προκαταρκτική Μελέτη. Κινησιολογία,  Αύγουστος 2012, αφιερωματικό τεύχος, 19-20.

Οικονόμου, Θ. Ζουνχιά, Κ., Ψυχουντάκη, Μ., & Χατζηχαριστός, Δ. (2012). Εγκυρότητα και αξιοπιστία κλίμακας στάσεων μαθητών προς τη φυσική αγωγή». Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός (υπό δημοσίευση).

Dania, A., Hatziharistos, D., Koutsouba, M., & Tyrovola, V. (2013). Validity and reliability of scores from a dance assessment instrument: Its application on Greek folk dance. In Overby, L. Y. & B. Lepczyk (Eds.), Dance Current Selected Research, Volume 8 (pp. 123-158). Brooklyn, NY: AMS Press Inc.

Sachanidi, M., Apostolidis, N., Chatzicharistos, D., Bolatoglou, T. (2013). Passing efficacy of young basketball players, test or observationInternational Journal of Performance Analysis in Sport, 10: 403-412.

Meletakos, P., Bayios, I., Hatziharistos, D., Psychountaki, M. (2013). Effects of athletic and coaching experience on coaching efficacy in team sports. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. 172(6): 457-464.

Dania A., Tyrovola, V., Koutsouba M and Hatziharistos D. (2013). Labankido©: The Evaluation of a Multimedia Tool Designed for the Teaching of Basic Skills and Concepts in Dance EducationThe International Journal of Sport and Society, 3(3):137-148.

Dania, A., Vagenas, G., & Tyrovola, V. (2013). Typological classifications of Greek dance forms according to the type of Choros “Sta Tria”. A non-parametric and non- linear canonical correlation analysis of 122 Greek Folk dances. Acta Ethnographica Hungarica, 58(1), 227–252.

Dania, A., Hatziharistos, D., Κoutsouba, M. & Tyrovola, V. (2014). Validity and reliability of scores from a dance assessment instrument: Its application on Greek folk dance. In Overby, L. Y. & B. Lepczyk (Eds.), Dance Current Selected Research, Volume 8 (pp 123-158). Brooklyn, NY: AMS Press Inc.

Dania, A., Koutsouba, M., & Tyrovola, V. (2015). The ability of using symbols  and its contribution to dance learning: The Laban Notation System. Choros International Dance Journal, 4, 37–49.

Dania A., Kossyva I, Zounhia K. (2017). Effects of a Teaching Games for Understanding program on primary school students’ physical activity patterns. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(2), 81-94.

Venetsanou, F., Kossyva, I., Valentini, N., Afthentopoulou, A., Barnett, L. (2018). Validity and Reliability of the Pictorial Scale of Perceived Movement Skill Competence for Young Greek Children. Journal of Motor Learning and Development, 6, S239-S251.