Αρχική σελίδα » Δράσεις Εργαστηρίου » Σεμινάρια

Δείτε τη Δήλωση Θέσης της AIESEP για την Αξιόγηση στη Φυσική Αγωγή στη διεύθυνση:
https://aiesep.org/scientific-meetings/position-statements/

Η AIESEP είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, επαγγελματική ένωση που στοχεύει
στην προώθηση, παγκοσμίως, υψηλής ποιότητας έρευνας στους τομείς της φυσικής αγωγής, της φυσικής δραστηριότητας και της αθλητικής παιδαγωγικής, δια βίου. Η AIESEP είναι πολύγλωσση και πολυπολιτισμική ένωση και περιλαμβάνει πανεπιστήμια, κολέγια, ιδρύματα και μεμονωμένα μέλη από όλο τον κόσμο.