Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη εργαστηρίου » Φωτεινή Βενετσάνου

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

 

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: 210 727 6181

E-mail:fvenetsanou@phed.uoa.gr

 

Γνωστικό αντικείμενο
Γυμναστική (ΦΕΚ: 981/02-10-2015)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Πέμπτη 10:00-12:00

Μαθήματα

Υποχρεωτικά:
-Διδακτική και Προπονητική Βασικής Γυμναστικής (Συνδιδασκαλίας)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική της Δημιουργικής Κίνησης
-Φυσική Δραστηριότητα και Ανάπτυξη στην Προσχολική ηλικία

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Γυμναστικής & Χορού (συνδιδασκαλία)