Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Αφυπηρετήσαντες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Φυσικής Αγωγής
   
   
   
 

 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΝΧΙΑ

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Αθλητική Παιδαγωγική 
(ΦΕΚ: 41/21-1-2009 τ.Γ’) )
Τηλέφωνο: 210 727 6057
Fax: 210 727 6058
Email: kzounhia@phed.uoa.gr
Διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
41 Εθνικής Αντίστασης, 
Δάφνη
17237 Αθήνα